Sklep Skandynawski ul. Ozimska 40 / 102-103 45-079 Opole 886 948 712
Regulamin sklepu sklep-skandynawski.pl

Regulamin sklepu internetowego sklep-skandynawski.pl

Ragulamin sklepu w wersji pdf do pobrania: kliknij tu 
Polityka prywatności w wersji pdf do pobrania: kliknij tu 

I Wstęp

1. Clothes of London Wojciech Kubalańca (zwany w dalszej części Regulaminu „Clothes of London”), ul. Niemodlińska 62 , 46-070 Komprachcice, NIP: 754-277-32-45 NIP EU: PL PL7542773245
REGON: 160209003 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem sklep-skandynawski.pl (sklep internetowy).

2. Administratorem danych osobowych jest Clothes of London Wojciech Kubalańca,ul. ul. Niemodlińska 62 , 46-070 Komprachcice. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich
użytkowników sklepu sklep-skandynawski.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i
korzystania z konta w ramach sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji
produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie i zawierania umów
sprzedaży.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez
„kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie i materiale, z którego jest wykonany.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie
wskazanych na nich modeli.


II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez siebie towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a Clothes of London Wojciech Kubalańca.

3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się
ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , a także innych odpowiednich aktów
prawnych.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje zawarte w formularzu zamówienia oraz przekazane podczas rejestracji w sklepie
internetowym sklep-skandynawski.pl powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
Clothes of London Wojciech Kubalańca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Clothes of London podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki
techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności
zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych
podczas rejestracji.

7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu internetowego, zobowiązany jest do: -niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
-korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
-nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej; -korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora sklepu;
-korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
-korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.


III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
-na stronie sklepu (on-line),
-telefonicznie,
-pocztą elektroniczną.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni
robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich
wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie do koszyka +”.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o
stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,
wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych
teleadresowych do wysyłki lub faktury.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i
realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te
towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”)
stanowi ofertę Klienta złożoną Clothes of London do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z
treścią Regulaminu.

10.Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową potwierdzenie przyjęcia jego oferty zawierające informacje dotyczące numeru zamówieniu, ilości produktów, wartości
zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych
teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty
zakupu Klienta.

11.Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej
zamówionych przez Klienta towarów. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się fakt
otrzymania przez Klienta potwierdzenia założonego zamówienia.

12.Sklep internetowy sklep-skandynawski.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

13.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym
Regulaminem.

14.Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem ze sklepu
potwierdzenia o wysyłce zamówienia, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego wysłanie
zakupionego towaru. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze
sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

15.Kody rabatowe:
a) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego
sklep-skandynawski.pl uprawniającego do zniżki w wysokości 5% lub 7 %.
b) Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu.
c) Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz
innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
d) Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.


IV Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest
najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W
wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika
podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą
spedycyjną InPost S.A. lub poprzez Pocztę Polską S.A. Opłaty za dostawę produktów są
podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy
od dnia następującego po nadaniu przesyłki w przypadku paczki nadanej kurierem oraz w
przypadku paczki priorytetowej nadanej Pocztą Polską, przy czym powyższy termin może się
wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie
powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty
zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do
momentu zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu kwoty sprzedaży (i ew. kosztów
przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj.
za pomocą serwisu PayPal, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o
aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu
oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki
zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją
składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu
(paragon lub faktura VAT).

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.


V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego
zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich
istotnych elementów zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w
sklepie.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci za zamówione towary, wedle swego wyboru:
a)gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
b)przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Paypal,
c) zwykłym przelewem
lub
d) przelewem internetowym przed dostawą.
W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Clothes of London lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Paypal) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Clothes of London zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie
internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian
zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie
naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep
przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji,
zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep
zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w
przypadku gdy:
(1) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę
towaru, punkt ten dotyczy również płatności „za pobraniem”
(2) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych paypal
lub
(3) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia
zamówienia.


VI Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od wejścia przez Państwa lub wyznaczoną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

sklep-skandynawski.pl prowadzony przez Wojciech Kubalańca
ul. Ozimska 40 / 102-103
45-079 Opole
NIP: 754-277-32-45
telefon: +48 886 948 712
E-Mail: kontakt@sklep-skandynawski.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza (Formularz) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem .
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub wysłać na adres: sklep-skandynawski.pl ul. Ozimska 40 / 102-103, 45-079 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku zwrotu będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VII Gwarancja i reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Clothes of London jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru
zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. Clothes of London podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
użytkowników.

4. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to
nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena
powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Klient może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może
odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z
drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
nadmiernych kosztów.

6. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: Sklep Skandynawski ul. Ozimska 40, 102-103 45-079 Opole.

7. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe, jednakże Clothes of London
zaleca załączenie wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu (paragony,
faktury VAT). Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie sklepu www.sklep-skandynawski.pl.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Sklep reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zalecamy, aby
Klient sporządził w obecności kuriera/pracownika Poczty Polskiej protokół szkody.

9.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VIII Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.sklep-skandynawski.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz może wyrazić zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych
osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.sklep-skandynawski.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia
Klienta przez Sklep Internetowy www.sklep-skandynawski.pl.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego www.sklep-skandynawski.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.


IX Czas i koszty transportu

1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty/złożenia zamówienia z płatnością „za pobraniem”. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.

2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający
informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Produkt z informacją w opisie np. “dostępność 14 dni” to model z wydłużonym okresem
realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin
dostępności każdego modelu podany jest zawsze w opisie przedmiotu.

4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S.A.., Paczkomatów Inpost,
oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

5. Koszt dostawy znajdują się w dziale „Koszty przesyłki”.

6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres
dostawy.

7. Kurierzy firmy InPost S.A. doręczają paczki zazwyczaj na następny dzień roboczy po
nadaniu przesyłki, głównie do godz. 17-tej. Kurier podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki,
dzień po dniu (dni robocze).

8. Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek poprzez InPost S.A. znajdują się w ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych na stornie https://inpost.pl/

9. Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek poprzez Pocztę Polską S.A. znajdują się w
ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych na stornie www.poczta-polska.pl

10. Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek poprzez Paczkomaty Inpost znajdują się w
ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych na stornie www.paczkomaty.pl


X Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Clothes of London w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach
marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klientowi przysługuje
prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania, lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów
oferowanych przez sklep internetowy www.sklep-skandynawski.pl. Sklep umożliwia Klientowi
zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w
Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje
uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży towarów sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w
języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub innych ustaw
mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy na mocy przepisów prawa polskiego”.

6. Clothes of London zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym
czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na
stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu
danej zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Clothes of London zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w
ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do
oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jak
również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły
umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych
właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Sprawdź również ofertę

Lampiony - zobacz całą ofertę